به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 
احتجاج مفصل اميرالمؤمنين علیه السلام با ابوبكر و عمر در مسجد


در قسمت هاى گذشته ‏ى اين بخش معلوم شد كه حضرت زهرا عليهاالسلام به دستور اميرالمؤمنين عليه‏ السلام براى مطالبه‏ ى فدك نزد ابوبكر رفتند (3) و در واقع همه‏ ى اين اقدامات از سوى اميرالمؤمنين عليه ‏السلام بود. گذشته از اقداماتى كه به دستور حضرت توسط فاطمه زهرا عليهاالسلام صورت مى ‏گرفت، خود اميرالمؤمنين عليه ‏السلام نيز شخصاً دو اقدام مهم انجام دادند: يكى اينكه شخصاً در حضور مردم ابوبكر را به محاكمه كشيدند، و دوم آنكه نامه ‏اى در اين باره به ابوبكر نوشتند.