به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


محاكمه ‏ى ابوبكر بدست اميرالمؤمنين علیه السلام

اميرالمؤمنين عليه ‏السلام به مسجد آمد و در حضور مهاجرين و انصار كه در اطراف ابوبكر نشسته بودند خطاب به ابوبكر فرمود:
اى ابوبكر، چرا آنچه پيامبر صلى الله عليه و آله براى فاطمه سلام الله علیها قرار داده بود از او منع نمودى، در حاليكه نماينده‏ ى او از چند سال قبل در آن است؟
ابوبكر گفت: اين غنيمت مسلمين است. اگر شاهدان عادلى بياورد به او مى‏ دهيم و گرنه در آن حقى ندارد.