به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 

خطبه‌ى حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها ضربه‌ى سهمگين بر پيكر غصب

در اين‌جا ضربه‌‏اى سهمگين لازم بود تا هم بر پيكر غاصبين و هم مردمى كه مؤيد آنان بودند وارد شود و در مجلس عمومى به محاكمه‌‏ى سيدةالنساء درآيند و هر سخنى هست علنى گفته شود، تا اگر فدك را هم باز پس ندهند حقايق روشن شود. اين مرحله بصورتى اجرا شد كه نه مردم و نه غاصبين هرگز احتمال آن‌را هم نمى‏‌دادند و در حقيقت در مقابل برنامه‌‏ى انجام شده قرار گرفتند.

ترسيمى از كيفيت ورود حضرت زهرا سلام‌الله علیها به مسجد

در شرايطى كه ابوبكر و عمر به همراه مهاجرين و انصار، مجلس مهمى در مسجد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله تشكيل داده بودند و مشغول قدرت نمايى در مقابل خانه‏‌ى فاطمه عليهاالسلام بودند كه در فاصله‏‌ى چند قدمى بود، ناگهان درِ خانه‏‌ى فاطمه عليهاالسلام باز شد و بانوى با عظمت اسلام در حالى كه عده‏‌اى از زنان گرداگرد آن حضرت بودند وارد مسجد شده بسوى جمعيت پيش آمدند. منظره جداً عجيب بود و مردم همه اختيار از كف داده بودند و فقط اين را فهميدند كه راه باز كنند تا ببينند چه پيش مى‏‌آيد. دختر پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله سر مبارك را با پوشش كامل پوشانيده بود و لباس سراسرى از روى لباس‌ها پوشيده بود.
از شدت غم و ناراحتىِ جسمى، قامت حضرت راست نبود و لباس حضرت به زمين كشيده مى‌‏شد و گاهى لباس زير پاى حضرت مى‏‌رفت. راه رفتن فاطمه عليهاالسلام همه را به ياد پيامبر صلى الله عليه و آله مى ‏انداخت كه شباهتى تمام به حركت آن حضرت داشت.
اولين اقدامى كه شايد تا آن روز سابقه نداشت آن بود كه فوراً بين زنان و مردان پرده‏ اى زده شد، و حضرت با زنان همراه در آن سوى پرده قرار گرفتند و روى زمين نشستند.

تأثير عجيب آه فاطمه سلام‌الله‌علیها در مردم

مردم از ديدن اين مناظر به شدت منقلب شدند و منتظر جرقه‌‏اى بودند كه اين انقلاب درونى را ظهور دهد. ناگهان صداى فاطمه عليهاالسلام را شنيدند كه آهى جانسوز كشيد كه با همان آه همه‌‏ى مردم به گريه درآمدند و مجلس برخود لرزيد و همه منقلب شدند.
شدت گريه بقدرى بود كه حضرت مدتى طولانى صبر كرد تا مردم ساكت شدند و هيجان‌شان آرام گرفت. حضرت خواست سخنان خود را آغاز كند كه با شنيدن چند كلمه بار ديگر مردم به گريه درآمدند، و حضرت آن‌قدر صبر كرد تا مردم كاملاً آرام شدند و حضرت سخنان خود را آغاز كرد.محاکمه غاصبین و مردم با خطبه‌ی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، عنوان مقاله‌ بعدی است.