به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


خطابه ‏ى فاطمه سلام الله علیها ضربه ‏ى سهمگين بر پيكر غصب

در اينجا ضربه ‏اى سهمگين لازم بود تا هم بر پيكر غاصبين و هم مردمى كه مؤيد آنان بودند وارد شود و در مجلس عمومى به محاكمه ‏ى سيدةالنساء درآيند و هر سخنى هست علنى گفته شود، تا اگر فدك را هم باز پس ندهند حقايق روشن شود.
اين مرحله بصورتى اجرا شد كه نه مردم و نه غاصبين هرگز احتمال آنرا هم نمى‏ دادند و در حقيقت در مقابل برنامه ‏ى انجام شده قرار گرفتند.