به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


فدك ميدان جنگ تمام عيار

در يك كلمه مى‏ توان گفت: ميدان پيكارى تشكيل شده بود كه هر دو سوى جبهه هر سلاحى داشتند به ميدان آورده بودند و يك جنگ تمام عيار در گرفته بود كه آتش آن را خود غاصبين برافروختند. نتيجه ‏ى اين جنگ بيدارى نسل هاى حاضر و آينده و اتمام حجت كامل عيار درباره ‏ى اهل‏بيت عليهم‏ السلام بود.