به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


نتايج فكرى خطابه ‏ى فاطمه سلام الله علیها

بدين صورت مجلس بدون خواست غاصبين فدك تشكيل شد و كاملاً غافلگير شدند و آنچه حاضر به گفتنش نبودند بر زبان خود جارى كردند و همه‏ ى مردم حقايق را فهميدند و همانگونه ثبت شد تا آيندگان هم بدانند و حق زهرا عليهاالسلام و حق‏ كشى دشمنش بر جهانيان معلوم باشد.