به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز
 

آخرين سخنان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در رابطه با فدك

اينك فاطمه عليهاالسلام فدك را رها كرده و ديگر سخنى از آن نمى‏ گويد. يكى از زنان بعنوان عيادت نزد حضرت آمد، ولى از نظر گرايش به سمت دشمن متمايل بود. حضرت بعنوان آخرين سخنى كه درباره‏ ى فدك بر زبان آورده به او چنين فرمود:
آنگاه كه پيامبر صلى الله عليه و آله از دنيا رفت ابوبكر و عمر با جرأت تمام فدك را گرفتند. آه كه چه ملك (با بركتى) بود! فدك اعطايى پروردگار بلند مرتبه به پيامبر صلی الله علیه و آله مناجات كننده‏ ى با خدا و وفادار بود كه آنرا براى قوت فرزندان از نسل او و خودم به من بخشيده بود.
اين مطلب را خدا مى‏ دانست و امين او شاهد بود. اكنون اگر قوت زندگى را از من به زور گرفتند و لقمه‏ ى مختصر را هم از من مانع شدند، من صبر بر اين ظلم را باعث تقرب به درگاه الهى در روز قيامت مى‏ دانم، و خورندگان آن به ظلم، آن را شعله ‏ور كننده‏ ى حميم در شعله‏ هاى جهنم خواهند يافت.
اين مجموعه، اقدامات دقيقى بود كه پس از غصب فدك انجام گرفت. برنامه‏ ى آن از مقام عصمت داده شد و مجرى آن هم خود اميرالمؤمنين و حضرت زهرا عليهماالسلام بودند. اين خط سيرى كه به ثمر رسيد نتيجه‏ اش براى آينده‏ هاى بلند مدت تشيع باقى ماند كه تا هميشه كلامش سكه‏ ى تمام عيار است چرا كه كلام على و فاطمه عليهماالسلام است، و به همين جهت دشمن عاجزتر از آن است كه با تلاشهاى مذبوحانه‏ ى خود بخواهد از غاصب فدك دفاع كند و يا باطلى كه خود از به ميان آوردنش پشيمان شده دوباره احيا كند. كلام فاطمه و على عليهماالسلام نور است و سخن دشمن ظلمت و تاريكى، و پيداست كه ظلمت در مقابل نور محو شدنى است.