به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


آمارى از اقدامات اميرالمؤمنين علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها

در اين بخش اقدامات اميرالمؤمنين و حضرت زهرا عليهماالسلام را به ترتيب وقوع آنها و بطور مفصل ذكر مى‏ كنيم و در بخش سوم اقدامات غاصبين را
مى‏ آوريم:
1. پاسخ اميرالمؤمنين عليه ‏السلام به ابوبكر و عمر درباره‏ ى فدك.
2. ارائه‏ ى سند پيامبر صلى الله عليه و آله در مورد فدك توسط حضرت زهرا عليهاالسلام.
3. احتجاج مفصل حضرت زهرا عليهاالسلام در مجلس خاص ابوبكر و عمر.
4. يارى طلبى فاطمه عليهاالسلام و اهل بيتش بر درِ خانه‏ ى مهاجر و انصار.
5. احتجاج خصوصى حضرت زهرا عليهاالسلام بر ابوبكر و نوشتن سند فدك و پاره كردن آن توسط عمر.
6. احتجاج مفصل اميرالمؤمنين عليه ‏السلام با ابوبكر و عمر در مسجد.
7. خطابه ی مفصل حضرت زهرا عليهاالسلام در مسجد.
8. نامه‏ ى اميرالمؤمنين عليه‏ السلام به ابوبكر درباره‏ ى غصب فدك.
9. آخرين سخنان حضرت زهرا عليهاالسلام در رابطه با غصب فدك.