به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


پاسخ اميرالمؤمنين علیه السلام به ابوبكر و عمر در مورد فدك

پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله ابوبكر و عمر نزد اميرالمؤمنين عليه‏ السلام آمدند و گفتند: درباره ‏ى آنچه از پيامبر باقى مانده چه مى‏ گویى؟
فرمود: ما از همه ‏ى مردم به پيامبر صلى الله عليه و آله سزاوارتريم. عمر گفت: حتى نسبت به اموالى كه در خيبر است؟ فرمود: حتى اموالى كه در خيبر است.
عمر پرسيد: حتى نسبت به اموالى كه در فدك است؟ فرمود: حتى اموالى كه در فدك است.
عمر گفت: مگر به قيمت جدا كردن گردن هاى ما با ارّه باشد، كه هرگز چنين چيزى نخواهد شد!!!