به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


حكومت زور و بى‏ قانونى در مورد فدك

از آنجا كه سند و مدرك را در تمام جهان براى روز اختلاف مى‏ نويسند، جا داشت ارائه‏ ى اين سند مسئله را فيصله دهد و معلوم كند كه اصلاً مسئله‏ ى ارث در كار نيست تا نوبت به حديث جعلى «النبى لايورِّث» برسد. اين بخشوده‏ ى پدرى به دخترش در زمان حيات اوست و چندين سال تصرفات مالكانه بر آن انجام گرفته است. ولى چون بنابر زور بود كوچكترين اعتنايى به سند تنظيم شده به امر پيامبر صلى الله عليه و آله نكردند.
ابوبكر و عمر كه بعنوان قدرت حاكم عمل مى‏ كردند نه تنها اعتنايى به سند نكردند و سخن باطل خود مبنى بر ارث بودن فدك به ضميمه‏ ى «النبى لا يورث» را بار ديگر مطرح كردند، بلكه اهانتى عظيم به ساحت قدس پيامبر صلى الله عليه و آله روا داشتند. عمر نوشته‏ ى پيامبر صلى الله عليه و آله را از حضرت زهرا عليهاالسلام گرفت و پيش چشم عموم مردم آب دهان بر آن انداخت و آنرا پاره پاره كرد، علناً مخالفت خود را با امر پيامبر صلى الله عليه و آله اعلام نمود.
اكنون كه معلوم شد بنابر پذيرفتن سخن حق نيست و آنچه انجام شده و مى‏ شود پشتوانه‏ اى جز قهر و غلبه و زورگوئى ندارد، نوبت آن بود كه حضرت زهرا عليهاالسلام مراحل احتجاج خود را طى كند تا قدرت حاكم كار خود را حق جلوه ندهد. چرا كه اگر چنين مى‏ شد بايد مى‏ گفتيم: «فاطمه عليهاالسلام فدك را بنا حق در تصرف داشت» و اين را دشمن غاصب خوب مى‏ فهميد. لذا مبارزه‏ ى اصلى بر سر عصمت و پاكى ساحت مقدس فاطمه عليهاالسلام و اثبات لكه‏ ى غصب بر پيشانى به چنگ آورندگان فدك آغاز شد و نتايج پر ثمر خود را داد.