به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


احتجاج مفصل حضرت زهرا سلام الله علیها در مجلس ابوبكر و عمر

مراحل احتجاج درباره‏ ى فدك كه با هدف اثبات اصل حق انجام شد- اگر چه فدك را باز نگرداند- بصورت بسيار حساب شده‏ اى صورت گرفت كه دشمن نتواند بى‏ خبر از معركه بگريزد و نقاط ابهام باقى گذارد.