به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


مدافعان هميشه بيدار فدكدر زمينه‌‏ى مسئله‏‌ى فدك نوشته‌‏هاى بسيارى تدوين شده تا اين چراغِ راه هميشه روشن باشد و راهيان نور به راحتى طى طريق كنند. كتاب‌هايى كه در اين زمينه نوشته شده اكثراً در يكى از دو جهت و يا هر دو جهت بصورت ممزوج تدوين شده است:
1. تاريخچه‏‌ى فدك.
2. خطابه‏‌ى حضرت زهرا عليهاالسلام.
گذشته از كتبى كه قسمتى از آن‌ها مربوط به مسئله‌‏ى فدك است، تعداد كتاب‌هاى مستقلى كه در اين زمينه تأليف شده و اطلاعات آن به دست ما رسيده بيش از دویست‌وسی كتاب است، و هنوز جاى گفتار بيشتر و تفسير افزون‌تر درباره‌‏ى غصب فدك و خطابه‏‌ى حضرت وجود دارد.
مرحبا بر پروانگان بيت فاطمه عليهاالسلام كه استقامت و دفاع‌شان از حريم خانه‌‏ى وحى چشم دشمنان را كور كرده و مُهر ندامت بر پيشانى آنان زده است.
ارزش والاى زحماتى كه علماى شيعه از سلمان و ابوذر و مقداد گرفته تا امروز در دفاع از فدك كشيده‌‏اند و مسئله را به بهترين صورت عرضه نموده‌‏اند در اين كلام امام كاظم عليه‏السلام بيان شده كه مى‌‏فرمايد:
كسى كه به دوست ما در مقابل دشمن ما كمك كند و او را تقويت نمايد و تشجيع كند تا حق دلالت كننده بر فضيلت ما را به بهترين صورت، و باطلى كه دشمنان ما بقصد پايمال كردن حقّ ما در نظر گرفته‌‏اند به بدترين صورت جلوه دهد، و در نتيجه ناآگاهان متوجه شوند و متعلمان بصيرت يابند و عالمان بينش بيشترى پيدا كنند، چنين كسى را خداوند در روز قيامت در بالاترين درجات بهشت قرار مى‏‌دهد.فدک کجاست؟ عنوان مقاله‌ی بعدی می‌باشد.