فقط Internet Explorer قادر به پخش خواهد بود
 

Windows Media Player
 
 
  
پخش قسمت 1
پخش قسمت 2
پخش قسمت 3
پخش قسمت 4
پخش قسمت 5
پخش قسمت 6
پخش قسمت 7
پخش قسمت 8
 


 
 

برای دانلود هر یك از بخش ها كافیست روی لینك های زیر Right Click كرده و گزینه ی Save Target As را انتخاب كنید.
 
 

دریافت قسمت 1 دریافت قسمت 2 دریافت قسمت 3 دریافت قسمت 4
دریافت قسمت 5 دریافت قسمت 6 دریافت قسمت 7 دریافت قسمت 8