فقط Internet Explorer قادر به پخش خواهد بود
 

Windows Media Player
 
 
 
 

 شكوه امام حسین علیه السلام:
 
پخش قسمت 1
پخش قسمت 2
پخش قسمت 3
پخش قسمت 4
پخش قسمت 5
پخش قسمت 6
پخش قسمت 7
پخش قسمت 8
پخش قسمت 9
پخش قسمت 10
پخش قسمت 11
پخش قسمت 12
پخش قسمت 13
 


شعائر حسینی:
 
پخش قسمت 1
پخش قسمت 2
 
 

برای دانلود هر یك از بخش ها كافیست روی لینك های زیر Right Click كرده و گزینه ی Save Target As را انتخاب كنید.
 
 

 
دریافت قسمت 1 دریافت قسمت 2


 
 امام حسین علیه السلام در قرآن:
 
پخش قسمت 1
پخش قسمت 2
پخش قسمت 3
پخش قسمت 4
پخش قسمت 5
پخش قسمت 6
پخش قسمت 7
پخش قسمت 8
پخش قسمت 9
پخش قسمت 10
پخش قسمت 11
پخش قسمت 12
پخش قسمت 13
 
 
 

 
 

 
عاشورا و تاسوعا:
 
پخش قسمت 1
پخش قسمت 2
پخش قسمت 3
پخش قسمت 4
پخش قسمت 5
 
 
 
 
 
 

برای دانلود هر یك از بخش ها كافیست روی لینك های زیر Right Click كرده و گزینه ی Save Target As را انتخاب كنید.
 
 
دریافت قسمت 1 دریافت قسمت 2 دریافت قسمت 3 دریافت قسمت 4
دریافت قسمت 5

 
 

 
حضرت زینب سلام الله علیها:
 
پخش قسمت 1
پخش قسمت 2
پخش قسمت 3
 
 
 
 

برای دانلود هر یك از بخش ها كافیست روی لینك های زیر Right Click كرده و گزینه ی Save Target As را انتخاب كنید.
 
 

 
دریافت قسمت 1 دریافت قسمت 2 دریافت قسمت 3