به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

5- واقعه غدیر در کدام دسته از علوم اسلامی بیان شده است؟

 
برای شنیدن پاسخ روی پلیر کلیک نمایید.
 
از عصر حادثه غدير تاکنون مسلمانان و به تبع آنان ديگران به واقعه غدير و مسئله ي امامت و خلافت به ديد اصلي اعتقادي نگريسته، آن را در کتب عقايد نقل و بررسي کرده اند، گرچه در کتب تاريخي نيز آورده و از نظر حديثي در کتب حديث و از جهت معاني لغات در کتب لغت و از لحاظ نزول آيات مربوط در تفاسير و از جهت ادبيات غدير در کتب ادبي آورده اند به مدارک زير توجه مي کنيم:
از مورخان:
بلاذري (متوفی 279) در انساب الاشراف
ابن قتيبه (
متوفی 276) در المعارف  و الامامة و السياسة
طبري (
متوفی310) در کتابي مستقل در مورد حديث غدير
خطيب بغدادي (
متوفی 463) در تاريخ خود
از محدثان:
محمدبن ادريس شافعي (
متوفی 204) به نقل نهايه ابن اثير
احمد حبنل (
متوفی 241) در مسند و مناقب
ابن ماجه (
متوفی 273) در سنن
ترمذي (
متوفی 276) در صحيح
از مفسران:
طبري (
متوفی 310) در تفسير خود
ثعلبي (
متوفی 37/427) در تفسير خود
واحدي (
متوفی468) در اسباب النزول
فخر رازي (
متوفی 606)در تفسير خود
از متکلمان:
قاضي ابوبکر باقلاني بصري (
متوفی 403)در التمهيد
قاضي عبد الرحمان ايجي شافعي (
متوفی756) در المواقف
شريف جرجاني (
متوفی 816)در شرح المواقف
قوشچي (
متوفی 879) در شرح تجريد
و از لغت شناسان وصاحبان معاجم در ذيل کلمات: مولي ، خم ، غدير ، ولي و ....
ابن دريد (
متوفی 321) درجمهره جلد 1، صفحه 71
ابن اثير در نهايه 

اين نوع نقل ها نشان دهنده ي اين است که مسأله ي امامت در نظر آنان صرفاً مسأله اي تاريخي نيست.
منبع
1- الغدير جلد 1، صفحه 6 الی 8
برگرفته مقدمه کتاب سروش آفتاب