به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

8- چرا امير المؤمنين علي عليه السلام براي اثبات حقانيت خويش به خطابه غدير استدلال نفرموده اند؟

 
برای شنیدن پاسخ روی پلیر کلیک نمایید.
 
آن حضرت در موارد متعدده در اعتراض به غصب خلافت و اثبات حقانيت خويش به اين خطابه استدلال فرموده اند که به نحو اختصار چند مورد را يادآور مي شويم: (1) 
1- احتجاج حضرت علي عليه السلام در روز شورا سال 23 هجري: ابوالطفيل عامربن وائله گويد: در روز شورا با علي عليه السلام دم در خانه بودم شنيدم به مردم گفت : شما را به خدا سوگند آيا در ميان شما کسي هست که پيش از من به يگانگي ،خدا را پرستش کرده؟گفتند خدا شاهد است که نه ...شما را به خدا سوگند آيا در ميان شما کسي هست که پيامبر خدا درباره ي او مانند اين جمله را گفته باشد که «من کنت مولاه فعلي مولاه اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه ...» گفتند خداوند گواه است که نه...
2- احتجاج او در ايام حکومت عثمان، سُليم تابعي گويد:
در ايام حکومت عثمان در مسجد حضرت رسول صلي الله عليه و آله  بودم عده اي را ديدم که در باره علم و عفت گفتگو مي کردند سخن از برتري قريش پيش آمد و اين که پيامبر صلي الله عليه و آله  فرمودند:«امامان از قريشند» جمعيت حاضر بيش از دويست نفر بودند که در ميان آنان علي بن ابي طالب ، سعدبن ابي وقاص ، عبد الرحمن عوف، طلحه و زبير، مقداد، هاشم بن عتبه، ابن عمر، حسن، حسين، ابن عباس، محمدبن ابي بکر .... بودند. عثمان در خانه اش بود واز گفتگو ها بي خبر و امير المؤمنين علي و اهل بيت عليهم السلام او ساکت بودند. مردمان رو به علي عليه السلام کرده، گفتند: چرا سخني نمي گويي؟ تا بدانجا که حضرت فرمود... پيامبر صلي الله عليه و آله  در غدير خم مرا برپا نمود و خطبه ايراد کرد و... فرمودند: «من کنت مولاه فعلي مولاه» (2)
3- استدلال اميرمومنان عليه السلام در روز رحبه (در سال 35 هجري)هنگامي که آن حضرت شنيد که سخن رسول خدا صلي الله عليه و آله  در افضليت علي عليه السلام بر ديگران مورد گفتگو و اتهام است در رحبه کوفه (محل وسيع اجتماعات) به حديث غدير استشهاد فرمود که تفصيل آن را در کتاب گرانسنگ الغدير مي بينيم.
منابع
1. الغدير جلد1،صفحه159به بعد
2. الغدير جلد1، صفحه 165


برگرفته از مقدمه کتاب سروش آفتاب