1 2
عنوان آزمونزمان برگزاریظرفیتشرکت کنندهوضعیتدستورات
آزمون آزمایشی
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/9/lang/Fa.aspx
12/2/1396 10:3410000309 FLD_ProcessImage
مسابقه آنلاین مجله الکترونیک 132
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/93/lang/Fa.aspx
17/7/1397 11:32100016 FLD_ProcessImage
مسابقه آنلاین مجله 1841 شماره 138
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/96/lang/Fa.aspx
15/9/1397 10:110007 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز فدک- دی‌ماه 97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/99/lang/Fa.aspx
22/10/1397 20:0100026 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی فدک دی‌ماه 97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/100/lang/Fa.aspx
29/10/1397 20:03023 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز غدیر- اسفند ماه 97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/101/lang/Fa.aspx
3/12/1397 16:0100015 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی غدیر- اسفندماه 97 - شنبه
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/102/lang/Fa.aspx
11/12/1397 14:0100010 FLD_ProcessImage
مسابقه کتابخوانی به مناسبت ایام ولادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/103/lang/Fa.aspx
7/12/1397 10:0100004 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز غدیر- اسفند ماه 97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/104/lang/Fa.aspx
4/12/1397 11:02013 FLD_ProcessImage
مسابقه آنلاین مجله الکترونیک 145
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/105/lang/Fa.aspx
15/1/1398 10:010008 FLD_ProcessImage
1 2