نکات مهم جهت عضویت در سایت خطابه‌ی غدیر

نکته ۱:
 

آدرس ایمیل حتما باید وجود داشته باشد، از درج عبارت www در ابتدای آدرس ایمیل خودداری نمایید.


نکته ۲:
 

نام كاربری حتما به صورت انگلیسی تایپ شود، به این دلیل که نام های كاربری فارسی مورد قبول نیست.