«مَعاشِرَالنّاسِ، إنَّهُ إمامٌ مِنَ اللّهِ»


«هان مردمان! او از جانب خداوند، امام است.»
خداوند بی‌نهایت لطف و حکمت دارد. لطف خداوند اقتضا می‌کند کسی که از جانب‌اش پیشواست و به عنوان الگوی مردم معرّفی و تعیین می‌شود، باید معصوم باشد؛ لذا در «إنَّهُ إمامٌ مِنَ اللهِ» عصمت هم مستتر است. رسول خدا صلی‌الله علیه و آله با جملات مختلف بیان می‌فرمایند که علی علیه‌السّلام را خدا تعیین کرده و من تعیین نکرده‌ام.
به‌طور کلّی، تمام‌کارهایی که پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله انجام می‌دهند «مِنَ اللهِ» است. قرآن کریم می‌فرماید:
﴿ مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَی * أَ فَتُمَارُونَهُ عَلی مَا یرَی * وَ لَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَی ﴾(1): او قلبش هیچ‌گاه اشتباه نکرده و هرچه که دیده، درست گفته است.
﴿ وَ مَا یَنطِقُ عَنِ الهَوَی * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَی ﴾(2):  از هوای نفس صحبت نکرده، هرچه گفته وحی است.


والسّلام عليكم و رحمة الله و بركاتُهمنابع:

1) النّجم (53): 11 – 13.
2) النّجم (53): 3 – 4.