«فَرَضَ طاعَتَهُ عَلَی المُهاجِرینَ وَ الأنصارِ وَ عَلَی التّابِعینَ لَهُم بِإحسانٍ، و عَلَی البادی وَ الحاضِرِ، وَ عَلَی العَجَمِیِّ وَ العَرَبِیِّ، وَالحُرِّ وَ المَملوکِ وَ الصَّغیرِ وَ الکَبیرِ، وَ عَلَی الأبیَضِ وَ الأسوَدِ، وَ عَلَی کُلِّ مُوَحِّدٍ»


«پیروی او را بر مهاجران و انصار و آنان که به نیکی از ایشان پیروی می‌کنند و بر صحرانشینان و شهروندان و بر عجم و عرب و آزاد و برده و بر کوچک و بزرگ و سفید و سیاه و بر هریکتاپرست، لازم شمرده است.»
او که «ولی» و امام است، خداوند متعال اطاعت او را بر همه‌ی کسانی که اینک هستند و پس‌ازاین خواهند آمد، واجب کرده است.
«فَرَضَ طاعَتَهُ عَلَی المُهاجِرینَ»: آن‌هایی که از مکه آمده‌اند. «وَ الأنصارِ»: آن‌هایی که در مدینه بودند و یاری کردند. مهاجرین و انصار، اسمشان را صحابه و اصحاب می‌گویند (آن‌هایی که پیامبر را دیده‌اند). به نسل دومی که رسول خدا صلی‌الله علیه و آله را ندیده‌اند و اصحاب ایشان را دیده‌اند، تابعین می‌گویند.
«وَ عَلَی التّابِعینَ لَهُم»: بر تابعین هم واجب کرده، آن‌هایی که تابع مهاجرین و انصار هستند. «بِإحسانٍ»: به نیکی «وَ عَلَی البادی وَ الحاضِرِ»: و برای کسانی که بادیه‌نشین و بیابان‌نشین و هم‌چنین برای کسانی که شهرنشین هستند. «وَ عَلَی العَجَمِیِّ»: عَجَمِیِّ یعنی غیر عرب؛ اطاعت او را بر غیر عرب واجب کرده.
«وَالعَرَبِیِّ»: آن‌هایی که در مدینه و مکه هستند. «وَ الحُرِّ»: کسانی که آزاد هستند. «وَ المَملوک»: کسانی که بَرده هستند. «وَ عَلَی الصَّغیرِ وَ الکبیرِ»: و بر کوچک و بزرگ.
«وَ عَلَی کلِّ مُوَحِّدٍ»: و بر تمام کسانی که یگانه‌پرست هستند. هرکسی که خدا را به یگانگی می‌پرستد، خداوند متعال علی علیه السلام را برای او سرپرست و پیشوا قرار داده است. علی علیه‌السّلام سرپرست و پیشوای خداپرستان و موحّدان هستند.


والسّلام عليكم و رحمة الله و بركاتُه