«﴿ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّه ﴾(1) ( أَنْ تُخالِفُوهُ ﴿ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها ﴾(2) ﴿ اِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾(3) »


«( البته باید که هر کس بنگرد که برای فردای رستاخیز خود چه پیش فرستاده. پس تقوا پیشه کنید ) و از ناسازگاری با علی بپرهیزید؛ (مبادا که گام هایتان پس از استواری درلغزد) و (همانا خدا بر کردارتان آگاه است).»
پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله در این‌جا استدلال و استشهاد می‌کنند به آیه‌ای از قرآن کریم که در سوره مبارکه حشر آمده که فرمود:
﴿ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾: باید هرکسی نگاه کند و چشم‌انتظار باشد، که چه برای فردای خود فرستاده.
﴿ وَ اتَّقُوا اللهَ ﴾: و تقوای خدا را پیشه کنید و از خدا بترسید.
ایشان در ادامه می فرمایند: «أن تُخالِفُوهُ»: مبادا باخدا مخالفت کنید که ﴿ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها ﴾: قدم‌های شما نلغزد، پس‌ازاینکه ثابت‌قدم بودید.
﴿ اِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾: همانا خدا از جزئیات اعمال شما آگاه است.
رسول خدا صلی‌الله علیه و آله می فرمایند آنچه از دوستی و ولایت امیرالمؤمنین علی علیه‌السّلام امروز دارید، برای فردای شما مجسّم خواهد شد، که جهان آخرت و قیامت است؛ چراکه خداوند می‌فرماید: ﴿ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾: هرکسی باید چشم‌به‌راه باشد، که برای فردای خود چه فرستاده است.
ولایت امیرالمؤمنین علی علیه‌السّلام و دشمنی ایشان، از آن اعمالی است که مجسّم می‌شود و کسی که با ایشان دوستی و یا دشمنی کند، نتیجه‌ی این اعمال خود را خواهد دید. سپس حضرت آیه‌ی ﴿ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها ﴾ را به امیرالمؤمنین علیه السلام تفسیر می‌کنند: مبادا با علی مخالفت کنید که گام شما بعد از ثبوتش بلغزد.


والسّلام عليكم و رحمة الله و بركاتُهمنابع:

1) الحشر (59): 18.
2) النّحل (16): 94.
3) الحشر (59): 18.