پلاگین بیشتر در

دنیای جی کوئری

 • دنیای جی کوئری

  دنیای جی کوئری در بهمن ماه ۱۳۹۱ فعالیت خود را با هدف ایجاد منبعی برای دانلود سورس های آماده جی کوئری برای طراحان وب آغاز کرده است .وب سایت دنیای جی کوئری به عنوان اولین وب سایت در ایران به صورت تخصصی بر روی جی کوئری فعالیت میکند .فعالیت سایت به دو دسته تقسیم میشود :معرفی و دانلود جدید ترین example (مثال و سورس های آماده) جی کوئری همراه با دمو و آموزش و سورس .مستندات آموزشیبرای تک تک مثال هایی که در وب سایت ارسال میشود بخش دمو و دانلود سورس و آموزش استفاده در نظر گرفته ایم که این خود باعث سهولت برای طراحان وب شده است .۹۹٪ مثال هایی که در سایت ارسال میشود معمولاْ به صورت دو زبان فارسی و انگلیسی قرار داده شده است که برای طراحانی که قالب های راست چین یا چپ چین طراحی میکنند قابل استفاده باشد

 • دنیای جی کوئری

  دنیای جی کوئری در بهمن ماه ۱۳۹۱ فعالیت خود را با هدف ایجاد منبعی برای دانلود سورس های آماده جی کوئری برای طراحان وب آغاز کرده است .وب سایت دنیای جی کوئری به عنوان اولین وب سایت در ایران به صورت تخصصی بر روی جی کوئری فعالیت میکند .فعالیت سایت به دو دسته تقسیم میشود :معرفی و دانلود جدید ترین example (مثال و سورس های آماده) جی کوئری همراه با دمو و آموزش و سورس .مستندات آموزشیبرای تک تک مثال هایی که در وب سایت ارسال میشود بخش دمو و دانلود سورس و آموزش استفاده در نظر گرفته ایم که این خود باعث سهولت برای طراحان وب شده است .۹۹٪ مثال هایی که در سایت ارسال میشود معمولاْ به صورت دو زبان فارسی و انگلیسی قرار داده شده است که برای طراحانی که قالب های راست چین یا چپ چین طراحی میکنند قابل استفاده باشد . www.ijquery.ir

 • دنیای جی کوئری

  دنیای جی کوئری در بهمن ماه ۱۳۹۱ فعالیت خود را با هدف ایجاد منبعی برای دانلود سورس های آماده جی کوئری برای طراحان وب آغاز کرده است .وب سایت دنیای جی کوئری به عنوان اولین وب سایت در ایران به صورت تخصصی بر روی جی کوئری فعالیت میکند .فعالیت سایت به دو دسته تقسیم میشود :معرفی و دانلود جدید ترین example (مثال و سورس های آماده) جی کوئری همراه با دمو و آموزش و سورس .مستندات آموزشیبرای تک تک مثال هایی که در وب سایت ارسال میشود بخش دمو و دانلود سورس و آموزش استفاده در نظر گرفته ایم که این خود باعث سهولت برای طراحان وب شده است .۹۹٪ مثال هایی که در سایت ارسال میشود معمولاْ به صورت دو زبان فارسی و انگلیسی قرار داده شده است که برای طراحانی که قالب های راست چین یا چپ چین طراحی میکنند قابل استفاده باشد . www.ijquery.ir

 • دنیای جی کوئری

  دنیای جی کوئری در بهمن ماه ۱۳۹۱ فعالیت خود را با هدف ایجاد منبعی برای دانلود سورس های آماده جی کوئری برای طراحان وب آغاز کرده است .وب سایت دنیای جی کوئری به عنوان اولین وب سایت در ایران به صورت تخصصی بر روی جی کوئری فعالیت میکند .فعالیت سایت به دو دسته تقسیم میشود :معرفی و دانلود جدید ترین example (مثال و سورس های آماده) جی کوئری همراه با دمو و آموزش و سورس .مستندات آموزشیبرای تک تک مثال هایی که در وب سایت ارسال میشود بخش دمو و دانلود سورس و آموزش استفاده در نظر گرفته ایم که این خود باعث سهولت برای طراحان وب شده است .۹۹٪ مثال هایی که در سایت ارسال میشود معمولاْ به صورت دو زبان فارسی و انگلیسی قرار داده شده است که برای طراحانی که قالب های راست چین یا چپ چین طراحی میکنند قابل استفاده باشد . www.ijquery.ir

 • دنیای جی کوئری

  دنیای جی کوئری در بهمن ماه ۱۳۹۱ فعالیت خود را با هدف ایجاد منبعی برای دانلود سورس های آماده جی کوئری برای طراحان وب آغاز کرده است .وب سایت دنیای جی کوئری به عنوان اولین وب سایت در ایران به صورت تخصصی بر روی جی کوئری فعالیت میکند .فعالیت سایت به دو دسته تقسیم میشود :معرفی و دانلود جدید ترین example (مثال و سورس های آماده) جی کوئری همراه با دمو و آموزش و سورس .مستندات آموزشیبرای تک تک مثال هایی که در وب سایت ارسال میشود بخش دمو و دانلود سورس و آموزش استفاده در نظر گرفته ایم که این خود باعث سهولت برای طراحان وب شده است .۹۹٪ مثال هایی که در سایت ارسال میشود معمولاْ به صورت دو زبان فارسی و انگلیسی قرار داده شده است که برای طراحانی که قالب های راست چین یا چپ چین طراحی میکنند قابل استفاده باشد . www.ijquery.ir