ولادت امام حسين عليه السلام
ابو عبد الله حسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام، سومين امام از اهل بيت طاهرين و دومين نواده رسول خدا صلي الله عليه و آله و يکي از دو سرور جوانان اهل بهشت و دو گل خوشبوي محمد مصطفي و يکي از پنج نفر اصحاب کساست.
او در سوم ماه شعبان سال چهارم هجري، در شهر مدينه و در خانه‏ وحي و ولايت، چشم به جهان گشود.
چون خبر  ولادتش به پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله رسيد، به خانه‏ علي و فاطمه عليهما السلام آمد و اسماء [۱] را فرمود تا کودکش را بياورد. اسماء او را در پارچه‏اي سپيد پيچيد و خدمت رسول اکرم (ص) برد، آن گرامي به گوش راست او اذان و به گوش چپ او اقامه گفت [۲].
به روزهاي اول يا هفتمين روز ولادت با سعادتش، امين وحي الهي، جبرئيل، فرود آمد و گفت: سلام خداوند بر تو باد اي رسول خدا، اين نوزاد را به نام ‏پسر کوچک هارون ‏«شبير» [۳] که به عربي‏«حسين‏» خوانده مي‏شود، نام بگذار. [۴]  چون علي (ع) براي تو بسان هارون براي موسي بن عمران است جز آنکه تو خاتم پيغمبران هستي.
و به اين ترتيب نام پر عظمت ‏«حسين‏» از جانب پروردگار، براي دومين فرزند علي و فاطمه عليهما السلام انتخاب شد.
به روز هفتم ولادتش،فاطمه‏ي زهراء که سلام خداوند بر او باد، گوسفندي را براي فرزندش به عنوان عقيقه [۵]  کشت و سر آن حضرت را تراشيد و هم وزن موي سر او نقره صدقه داد. [۶]
______________________________________
[۱] - احتمال دارد منظور از اسماء، دختر يزيد بن سکن انصاري باشد.ر.به.ک.اعيان الشيعه جزء ۱۱ ص ۱۶۷. «به نقل از: کتاب " پيشواي سوم "»
[۲] - امالي شيخ طوسي ج ۱ ص ۳۷۷. «به نقل از:همان»
[۳] - شبر بر وزن حسن و شبير بر وزن حسين و مشبر بر وزن محسن نام پسران هارون بوده است و پيغمبر اسلام (ص) فرزندان خود حسن و حسين و محسن را به اين سه نام ناميده است- تاج العروس ج ۳ ص ۳۸۹،اين سه کلمه در زبان عبري همان معني را دارد که حسن و حسين و محسن در زبان عربي دارد- لسان العرب ج ۶ ص ۶۰. «به نقل از:همان»
[۴] - معاني الاخبار ص ۵۷ «به نقل از:همان»
[۵] - در منابع اسلامي در باره‏ي عقيقه سفارش فراوان شده و براي سلامتي فرزند بسيار مؤثر دانسته شده است،ر.به.ک.وسائل الشيعه ج ۱۵ ص ۱۴۳ به بعد. «به نقل از:همان»
[۶] - کافي ج ۶ ص ۳۳. «به نقل از:همان»