ثواب زيارت امام حسين عليه السلام
روزي امام حسين عليه السلام در آغوش گرم پيامبرصلي الله و عليه و آله و سلم  بود و پيامبر صلي الله و عليه و آله و سلم  با او بازي مي‌کرد و او را مي‌خنداند عايشه گفت «اي رسول خدا! چقدر اين کودک را دوست داري، و با ديدار او شاد مي‌شوي؟!»
پيامبر صلي الله و عليه و آله و سلم  در پاسخ فرمود «چرا دوست نداشته باشم و با ديدار او شاد نگردم، با اينکه او ميوه دل من و نور چشم من است، ولي امتّم او را خواهند کشت کسي که بعد از وفات او، مرقدش را زيارت کند، خداوند ثواب يک حج از حجهاي مرا برايش مي‌نويسد»
عايشه گفت «ثواب يک حج از حج تو؟!»
پيامبر صلي الله و عليه و آله و سلم  فرمود «بلکه ثواب دو حج من»
عايشه با تعجب بيشتر پرسيد «ثواب دو حج تو؟!»
پيامبر صلي الله و عليه و آله و سلم  فرمود» بلکه ثواب سه حج من»
اين موضوع همچنان تکرار شد، تا اينکه پيامبر صلي الله و عليه و آله و سلم فرمود «بلکه خداوند ثواب نود حج از حجهاي مرا با ثواب عمره‌هاي آنها به زيارت کننده خواهد داد»