سوره‌ی اول

اسم موضوع يا اسم عکس

سوره‌ی فلق
خداوند به پیامبرش و مسلمانان یاد می‌دهد که برای نجات از هر شَر و بَدی به خدا پناه ببرد.

 

معرفی سوره‌های قرآن کریم

اسم موضوع يا اسم عکس

معرفی سوره‌های قرآن کریم با زبانی ساده برای فرزندان غدیری

 

تهیه شده در سایت خطابه‌ی غدیر

سوره‌ی دوم

اسم موضوع يا اسم عکس

سوره توحید
غنچه‌های غدیری، پیامبر و امامان علیهم السلام، مردم را به خواندن ....

سوره‌ی سوم

اسم موضوع يا اسم عکس

سوره‌ی لقمان
لقمان مرد دانشمند و پرهیزکاری بود...

 

سوره‌ی چهارم

اسم موضوع يا اسم عکس

سوره‌ی نمل
در این سوره داستان ملاقات حضرت سلیمان با فرمانده مورچه‌ها...

سوره‌ی پنجم

اسم موضوع يا اسم عکس

سوره‌ی همزه
این سوره در مورد مسخره‌ کنندگان و عیب‌جویان است

سوره‌ی ششم

اسم موضوع يا اسم عکس

بزودی...

بزرگ شدن تصویر
  
.