از من بپرسید؟

با کلیک بر روی هرکدام هر سوالات، متن پاسخ را مشاهده نمایید.
1. چرا امامان علیهم السلام دوازده تن اند و بیشتر نیستند؟ اگر شمار آنان بیشتر بود و همیشه در میان جوامع حضور فعّال داشتند، پدیده ی غیبت منتفی می شد و این همه مشکلات ناشی از غیبت به وجود نمی آمد و سستی در عقاید مردم راه نمی یافت.
   
2. چه تفاوت هایی میان اصحاب امامان دیگر و اصحاب آن حضرت وجود دارد؟
   
3. آیا به طور معمول و عادی با حضرت صاحب الامر علیه السلام می توان ارتباط داشت یا شرط دیدار، ترک زندگی دنیا و فعّالیّت های ویژه ی معنوی و روحانی و خلاصه نوعی رهبانیّت است؟
   
4. آیا در قرآن آیه یا آیاتی درباره ی امام زمان علیه السلام آمده است؟
   
5. مضمون و معنای آیه 5 سوره قصص که معروف است در مورد حکومت و ظهور حضرت مهدی علیه السلام است، چیست؟
   
6. آیا در احادیث اسلامی و کتب غیر شیعه سخنی از مهدی موعود وجود دارد و آیا او شخص معیّن و فرد خاصّی است یا مهدی نوع قیام کننده و مصلح جهانی است؟
   
7. حضرت مهدی علیه السلام چه سنت هایی از پیامبران گذشته و چه شباهت هایی به آنان دارند؟
   
8. آیا غیبت ویژه ی امام دوازدهم علیه است یا در امامان و انبیای گذشته علیهم السلام نیز سابقه داشته است؟