• مسابقه پازل
  • مسابقه شعار جشن

مسابقه پازل 

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

در این بخش روی یکی از طرح کلیک نمایید. در صورتی زیر یک‌ دقیقه موفق به تکمیل پازل شوید،‌ جایزه‌ی ویژه‌ی ما دریافت خواهید نمود.

             
  

مسابقه شعار جشن 1439

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

این مسابقه با هدف آشنایی شما مهمان گرامی با شعار جشن امسال و تبیین آن طراحی شده است. این مسابقه دارای 2 سوال چهار‌ گزینه‌ای و 1 دقیقه زمان می‌باشد.