به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 


"جهت اهدای جوایز با برندگان محترم تماس گرفته خواهد شد."
 
اسامی برندگان سفر به عتبات عالیات از میان آثار برگزیده
ردیف نام برنده شرکت در مسابقه شماره تلفن 
۱ سر کار خانم ز- صدر شعر و قصه کودک ۳۸۷****۰۹۱۲
۲ سرکار خانم ز- راد پسند ایده‌های تبلیغ ۶۴۴****۰۹۱۹
۳ جناب آقای سید محسن مؤمنی خوشنویسی و تذهیب ۵۳۵****۰۹۱۲


 
اسامی برندگان سفر به عتبات عالیات از میان تمام شرکت کنندگان به قید قرعه
ردیف نام شرکت کننده  شماره تلفن
۱ جناب آقای علی بیگدلو ۰۵۵****۰۹۳۹
۲ سرکار خانم ر- غفوری ۶۴۱****۰۹۱۲ 
اسامی برندگان سفر به مشهد مقدس از میان آثار برگزیده
ردیف نام برنده شرکت در مسابقه شماره تلفن
۱ جناب آقای سید رضا هاشمی طراحی سوال ۳۱۴****۰۹۳۵
۲ جناب آقای حسن رفیعی طراحی سوال ۶۶۷****۰۳۹۶
۳ جناب آقای مصطفی متقی طراحی سوال ۳۳۲****۰۹۱۰
 
۴ جناب آقای مسعود رمضانی پور مقدم خوشنویسی و تذهیب ۳۲۲****۰۹۱۹
۵  سر کار خانم م - تیموری خوشنویسی و تذهیب ۱۰۰****۰۹۳۵
 
۶ سر کار خانم الف - سماواتی خطابه‌ی غدیر -
۷ سر کار خانم م -علیزاده خطابه‌ی غدیر -
۸ جناب آقای عماد رحمانی خطابه‌ی غدیر -
 
۹ جناب آقای حیدر احمدی ورزنه ایده‌های تبلیغ -
۱۰ سر کار خانم ز- طلاچیان ایده‌های تبلیغ -
 
۱۱ جناب آقای مصطفی مقدم عکس سلفی ۴۷۵****۰۹۳۶
۱۲ جناب آقای امام عکس سلفی ۹۵۱****۰۹۱۹
۱۳ جناب آقای مهدیار حاج علی اکبری عکس سلفی ۸۹۲****۰۹۱۲
 
۱۴ سر کار خانم ه - سادات حسینی طراحی والپیپر -
۱۵ جناب آقای حسین حاجی زلو بیدگلی طراحی والپیپر ۹۶۶****۰۹۱۳
 
۱۶ سر کار خانم م - یادگیر بصیر تزیین دکوراسیون ۸۱۲****۰۹۱۲
۱۷ سر کار خانم س - سلیمی تزیین دکوراسیون ۲۳۷****۰۹۱۲
۱۸ سر کار خانم ف - شادنیا تزیین دکوراسیون ۴۸۴****۰۹۱۹
 
۱۹ سر کار خانم ز- اعرابی قصه کودک ۶۷۳****۰۹۱۲
۲۰ جناب آقای رحیمی قصه کودک ۷۱۰****۰۹۱۲
 
۲۱ جناب آقای علی صفری شعر کودک  ۳۷۹****۰۹۱۲
۲۲ سر کار خانم ز- ابراهیمی شعر کودک -
 
۲۳ سر کار خانم م - سادات معینی شعر ۲۲۲****۰۹۱۷
۲۴ جناب آقای سید اکبر سلیمانی شعر  ۵۳۷****۰۹۱۲
۲۵ جناب آقای محمد علی مظفری شعر ۴۲۱****۰۹۱۷
 
۲۶ جناب آقای اصغر طهماسبی بلداجی مقاله نویسی -
۲۷ سر کار خانم س - عزیزی مقاله نویسی ۰۲۲****۰۹۳۹
۲۸ جناب آقای جعفر علون آبادی مقاله نویسی ۶۹۹****۰۹۳۷