به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

با عرض سلام خدمت  شما مخاطبین ارجمند
اسامی نفراتی که در دوره‌های پیشین مسابقات حفظ خطابه‌ی غدیر موفق به کسب امتیاز برتر و دریافت جایزه‌ی کمک هزینه کربلای معلی شده‌اند،‌ به شرح زیر می‌باشد.


إن‌شاءالله به مرور همه‌ی اسامی اضافه خواهد شد....

 

 • tick آقای محمد مهدی عباسیان
 • tickسرکار خانم فهیمه شعبانیان
 • tickآقای محمدرضا رئیسی
 • tick سرکار خانم زینب بیاجی
 • tickسرکار خانم اسماء الماسی مقدم
 • tick سرکار خانم اکرم عرب جعفری
 • tickسرکار خانم فرزانه داود وندی
 • tickسرکار خانم رشا خواجونی
 • tickسرکار خانم عاطفه عرب
 • tick سرکار خانم نجمه بردبار
 • tickآقای احمد دینی
 • tick سرکار خانم معصومه کریمی طاهری
 • tickسرکار خانم زهره سادات حسینی
 • tickسرکار خانم اعظم طیبی
 • tick سرکار خانم فرزانه سادات حیدری
 • tickآقای رسول بیگی
 • tick سرکار خانم فاطمه لک زائی
 • tickسرکار خانم فرزانه حاجی جعفری
 • tickسرکار خانم زهرا سادات حسینی
 • tick سرکار خانم طاهره عابدی
 • tickسرکار خانم ربابه نقاش چیمه
 • tickسرکار خانم هانیه سادات میر شفیعیان
 • tickآقای حمید دورقی فرد
 • tickسرکار خانم فرشته دهداروئی
 • tick سرکار خانم ریحانه افتخاری
 • tickسرکار خانم فاطمه سادات سید پور
 • tick آقای امیر محمد تیمور زاده
 • tickسرکار خانم سپیده روزبهانی
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick----
 • tick----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick----

 • tick----
 • tick----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick----
 • tick----
 • tick----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick----
 • tick----
 • tick----
 • tick----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick----
 • tick----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick ----
 • tick----
 • tick----
 • tick----
 • tick----
 • tick----