به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


با عرض سلام خدمت  شما حافظین ارجمند
اسامی نفراتی که در مراحل مختلف مسابقات حفظ خطابه‌ی غدیر موفق به کسب امتیاز لازم شده‌اند در جدول زیر به تفکیک دوره‌های‌ مختلف برگزاری آزمون، قابل دسترسی می‌باشد.


دوره‌ی سیزدهم؛ بهمن 98

دوره‌ی چهاردهم؛ خرداد 99

دوره‌ی پانزدهم؛ مرداد 99

دوره‌ی شانزدهم؛