به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


با عرض سلام خدمت  شما حافظین ارجمند
اسامی نفراتی که در مراحل مختلف مسابقات حفظ خطابه‌ی غدیر موفق به کسب امتیاز لازم شده‌اند در جدول زیر به تفکیک دوره‌های‌ مختلف برگزاری آزمون، قابل دسترسی می‌باشد.


دوره‌ی سیزدهم؛ بهمن 98

دوره‌ی چهاردهم؛ خرداد 99

دوره‌ی پانزدهم؛ مرداد 99

دوره‌ی شانزدهم؛ آبان 99


دوره‌ی هفدهم؛ بهمن 99

دوره‌ی هجدهم؛ اردیبهشت 1400

دوره‌ی نوزدهم؛ شهریور ۱۴۰۰

دوره‌ی بیستم؛

  • tickاسامی نفرات برتر مرحله‌ی پیش‌نیاز این دوره
  • tickاسامی نفرات برتر مرحله‌ی مقدماتی این دوره
  • tickاسامی نفرات برتر و حافظین کُل در این دوره