آیا به سرعت کپی فایل روی سیستمتون توجه کردین؟ آیا حجم اطلاعاتتون اونقدر زیاده که برای جابجایی اونها با کمی سرعت کپی دست و پنجه نرم می کنین؟