آیا تا به حال به فکر استفاده مناسب از باطری لپ تاپتون افتادین؟ آیا باطری لپ تاپ شچگونه باید از باطری لپ تاپ استفاده کنیم؟ چطور می تونیم عمر این نوع باطری ها رو افزایش بدیم؟