آیا تا به حال شده که فایل متنی (word) شما مشکل پیدا کنه یا خراب بشه و دیگه نتونین از اون استفاده کنین؟!