آیا تفاوت بین آنتی ویروس ها رو میدونین؟ برای انتخاب یک آنتی ویروس خوب چه معیارهایی رو باید در نظر بگیریم؟ آیا می تونیم به صورت رایگان از یک آنتی ویروس خوب استفاده کنیم؟