دو دریا به هم می رسند امروز، علی و زهرا سلام الله علیهما به هم می رسند....