روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بودند، عزراییل علیه السلام به...