نحوه ی ارتباط با امام زمان علیه السّلام و واسطه قرار دادن ایشان رو بلد نیستم