هنگام گذر از خیابان دیدم، مردم در تدارک برپایی و اقامه عزای سید و سالار....