کتاب " موعود غدیر: سیمای حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه ) به روایت غدیر "