« عید سعید غدیر مبارک »
                     
 
کلام معصوم علیه السلام
 الرغبةُ فی الدنیا تُکثرُ الهمَّ و الحزنَ و الزّهدُ فی الدنیا یُریحُ القلبَ و البدنَ.    
رسول خدا صلی الله علیه و آله: رغبت به دنیا باعث افزایش غم و اندوه می شود و گوشه گیری از آن قلب و بدن انسان را راحت می کند.
به نقل از کتاب خصال جلد1،صفحه73،حدیث114
 
پیامی از خطابه ی غدیر
. . . و غدير هم چنان باقيست. "تا نفس هست راز مي گوئيم/ روز و شب چون نماز مي گوئيم/ نسل در نسل از علي و غدير/ باز گفتند و باز مي گوئيم."


موقعیت های جغرافیایی بازدید کنندگان موقعیت های جغرافیایی بازدید کنندگان