کلام معصوم علیه السلام
 مَمَن دَعا قَبلَ الثَّناءِ عَلَی الله و الصَّلاهِ عَلَی النَّبِی (صلی الله علیه وآله) كَانَ كَمَن رَمی بِسَهمٍ بِلا وَتر
هر كه پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیغمبر (صلی الله علیه وآله) دعا كند چون كسی است كه بی زه كمان كشد. به نقل از کتاب تحف‌العقول، صفحه425
 
درد دل منتظر
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺷﺪﯼ ﺧﻄﺎ ﻧﺒﺎید ﺑﮑﻨﯽ **** 
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺟﻔﺎ ﻧﺒﺎید ﺑﮑﻨﯽ

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﺪﯼ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭاه ﻣﻬﺪﯼ ****
 ﺟﺰ بهر ﻓﺮﺝ ﺩﻋﺎ ﻧﺒاید ﺑﮑﻨﯽموقعیت های جغرافیایی بازدید کنندگان موقعیت های جغرافیایی بازدید کنندگان