مرجع تخصصی خطابه‌ی غدیر و فدک

آموزش، تحقیق و نشر معارف غدیر و فدک


مجله 1841

مجمـوعه مـطالب اخـلاقی اعتقادی

مجله الکترونیک 1841 | مجله ای است که با رویکرد اعتقادی مذهبی و به منظور ترویج معارف خطابه‌ی غدیر و فدک هر دو هفته یک بار در فضای مجازی منتشر می شود

مشترک مجله شوید آرشیو مجلات را ببینید

نـرم افــــزار جـامـع

خطابه‌ی غدیر و فدک و مجله 1841