کلام معصوم علیه السلام
رَحِمَ الله ُ امرَءٍ سَمِعَ فَوَعی
خدا رحمت کند کسی را که بشنود وفرا گیرد.
به نقل از کتاب کنز الفوائد جلد 1 صفحه 349 
 
درد دل منتظر
گاهی می اندیشم که نکند فراموشم کنی اما زود افکارم را پس می گیرم. چرا که خود فرموده ای؛ إنّا غَیرُ مُهمِلینَ لِمُراعاتِکُم وَ لا ناسینَ لِذِکرِکُم. که ما در رسیدگی به شما کوتاه نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نمی بریم.


موقعیت های جغرافیایی بازدید کنندگان موقعیت های جغرافیایی بازدید کنندگان