به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


درس دوم : چگونه نصیحت کنیم ؟


این نکته را بانوان خانه دار بهتر متوجه می شوند که:
یک کدبانو و بانوی خانه دار هنگامی که می خواهد از وسایل پاک کننده (مثل سفید کننده و ... ) استفاده کند، همواره آن را رقیق می کند.
کمی با آب مخلوط می کند و سپس برای سفید کردن البسه از آن استفاده  می کند. چرا ؟
زیرا که می داند یک مایع سفید کننده و یا شوینده، اگر به طور خالص استفاده شود ممکن است به لباس صدمه زده و تار و پود آن را متلاشی کند.
نصیحت نیز چنین است . نصیحت به خودیِ خود تند و تیز و برای افراد غیر قابل تحمّل است . افراد نسبت به شنیدن نصیحت عکس العمل منفی از خود نشان 
می دهند . حال اگر این نصیحت مقداری نرم و ملایم و لطیف و با شگرد خاصی عنوان شود،نه تنها مخاطب آن را با کمال میل می پذیرد، بلکه هدف از ارائه ی نصیحت نیز محقق می شود.


در یک تقسیم بندی تذکرات، به دو دسته ی مستقیم و غیره مستقیم تقسیم می شوند:
1- تذکرات مستقیم:به طور غیر واسطه سفارش و توصیه می کند : «یَآ اَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوااللهَ ، ای مردم!تقوای الهی پیشه کنید»
2- تذکرات غیر مستقیم: در این روش با استفاده از حلقه های روابط ، منظور خود را بیان می فرمایند : مثلاً در خطابه، أمیر المؤمنین علیه السّلام را، امام معرفی می کنند. چون حضرت علی علیه السّلام امام است، پس ما باید مأموم این امام باشیم و لازمه ی مأموم، تبعیّت از امام است .
این شیوه ی تذکر غیر مستقیم در اعمال نصایح و تذکّرات و هدایت افراد، نقش مهم و اساسی دارد. امروزه علم روانشناسی نیز این مطلب را اثبات کرده و در علوم نوین نیز این مطلب مطرح شده و مورد استفاده قرار می گیرد. مثلاً علم روابط انسانی در مدیریت نوین امروزی حائز اهمیت است و به روابط افراد در محیط کار و رابطه ی مدیر با کارمندان اشاره دارد .
یکی از برترین روشهایی که خطابه ی غدیر از آن بهره گرفته، استفاده از تذکرات غیر مستقیم است. در درس های آینده تذکّرات مستقیم و غیر مستقیم را به صورت جزئی تر مورد بررسی قرار می دهیم .