در فصل بهار همراه با ایام نوروز، طبیعت دوباره تازه می‌شود. مردم به نظافت خانه‌های‌شان می‌پردازند و لباس نو می‌پوشند. سختی زمستان مقدمه‌ای می‌شود....