به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 اول ماه مبارک رجب - میلاد امام محمد باقر علیه السلام - ( 57 هـ ق )

سوم ماه مبارک رجب - شهادت امام هادی علیه السلام - ( 254 هـ ق )